น้ำดื่มเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าสำหรับศิลปินแห่งชาติ
" เพราะขวดที่จับถนัดมือ สะดวกเวลาดื่ม ขวดสวยเวลาดื่มน้ำเสร็จเด็กๆก็สามารถนำไปทำงานศิลปะได้ต่อ.. "คุณภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ปี พศ.2558 ผู้ก่อตั้ง ภัทราวดี เธียเตอร์ และโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
Sep 24, 2019